Θέματα

⌘K
  1. Θέματα
  2. Changelogs
  3. FooEvents Πολυήμερο

FooEvents Πολυήμερο

1.7.4 (13 Ιουνίου 2024)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Ρυθμίσεις συμβάντος.
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.5.4 και WooCommerce 8.9.3.

1.7.2 (4 Ιουνίου 2024)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εμφάνιση και αίσθηση των ρυθμίσεων συμβάντος προϊόντος.
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.5.3 και WooCommerce 8.9.1.

1.7.1 (18 Μαρτίου 2024)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.4.3 και WooCommerce 8.6.1.

1.7.0 (23 Ιανουαρίου 2024)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Νέες μεταφράσεις plugin.
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.4.2 και WooCommerce 8.5.1.

1.6.17 (12 Δεκεμβρίου 2023)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.4.2 και WooCommerce 8.3.1.

1.6.16 (6 Νοεμβρίου 2023)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.3.2 και WooCommerce 8.2.1

1.6.12 (5 Ιουνίου 2023)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Γερμανικής γλώσσας
ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλματα ημερομηνίας στην ολλανδική γλώσσα
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.2.2 και WooCommerce 7.7.2

1.6.10 (17 Απριλίου 2023)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.2 και WooCommerce 7.6.0

1.6.8 (6 Μαρτίου 2023)
ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα ημερομηνίας λήξης ημερολογίου που δεν είναι αγγλική
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.1.1 και WooCommerce 7.4.1

1.6.6 (23 Ιανουαρίου 2023)
ΕΠΙΛΥΣΗ: υποστήριξη μορφής ημερομηνίας j. n. Y
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.1.1 και WooCommerce 7.3.0

1.6.5 (21 Νοεμβρίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.1.1 και WooCommerce 7.1.0

1.6.4 (7 Νοεμβρίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Υποστήριξη για λιθουανικά ονόματα μηνών
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.1.0 και WooCommerce 7.0.1

1.6.3 (3 Οκτωβρίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: στην οθόνη επεξεργασίας εισιτηρίου
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.0.2 και WooCommerce 6.9.4

1.6.2 (20 Ιουνίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.0.0 και WooCommerce 6.6.0

1.6.0 (24 Μαΐου 2022)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Υποστήριξη για το πρόσθετο Follow-Up Emails
ΕΠΙΛΥΣΗ: Μήνυμα ενημέρωσης στη σελίδα του πρόσθετου παρόλο που τρέχει η τελευταία έκδοση
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.9.3 και WooCommerce 6.5.1

1.5.7 (24 Μαρτίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Βελτιστοποιήσεις υπηρεσιών ενημέρωσης
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.9.2 και WooCommerce 6.3.1

1.5.6 (28 Φεβρουαρίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλματα παγκόσμιας ώρας έναρξης/λήξης
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.9.1 και WooCommerce 6.2.1

1.5.5 (15 Φεβρουαρίου 2022)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Επιλογές χρόνου έναρξης/λήξης πολλαπλών ημερών
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.9 και WooCommerce 6.2.0

1.5.3 (13 Δεκεμβρίου 2021)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.8.2 και WooCommerce 5.9.0

1.5.2 (25 Οκτωβρίου 2021)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.8.1 και WooCommerce 5.8.0

1.5.0 (20 Σεπτεμβρίου 2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Διάφορες ενημερώσεις ασφαλείας
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.8.1 και WooCommerce 5.6.0

1.4.11 (7 Σεπτεμβρίου 2021)
ΕΠΙΛΥΣΗ: υποστήριξη για τη μορφή ημερομηνίας D F j
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.8 και WooCommerce 5.6.0

1.4.9 (19 Μαΐου 2021)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Υποστήριξη για ενημερώσεις καταγραφής check-ins
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.7.2 και WooCommerce 5.3.0

1.4.8 (13 Απριλίου 2021)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε την wp_remote_post() αντί της CURL
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.7 και WooCommerce 5.1.0

1.4.6 (29 Μαρτίου 2021)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Δεν λειτουργεί η επιλογή πολλαπλών ημερών σε συμβάν χωρίς προϊόν
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.7 και WooCommerce 5.1.0

1.4.5 (23 Μαρτίου 2021)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.7 και WooCommerce 5.1.0

1.4.4 (14 Δεκεμβρίου 2020)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.6.1 και WooCommerce 5.0.0

1.4.1 (14 Δεκεμβρίου 2020)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.6 και WooCommerce 4.8.0

1.4.0 (03 Νοεμβρίου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.5.3 και WooCommerce 4.6.1

1.2.12 (30 Σεπτεμβρίου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.5.1 και WooCommerce 4.5.2

1.2.11 (12 Αυγούστου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Μετάφραση γαλλικών ονομάτων μηνών
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Λεπτομέρειες προβολής της σελίδας Plugins
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.5 και WooCommerce 4.3.2

1.2.9 (1 Ιουλίου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.4.1 και WooCommerce 4.2.2

1.2.8 (10 Ιουνίου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.4.1 και WooCommerce 4.2.0

1.2.6 (29 Απριλίου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.4 και WooCommerce 4.0.1

1.2.3 (13 Φεβρουαρίου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Μορφή τέλους ημερομηνίας
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα

1.1.25 (30 Οκτωβρίου 2019)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα ημερολογίου πολλών ημερών
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα

1.1.24 (10 Σεπτεμβρίου 2019)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Express Check-in πολλών ημερών
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα

1.1.22 (6 Αυγούστου 2019)
ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα check-in πολλαπλών ημερών

1.1.21 (25 Ιουνίου 2019)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: FooEvents Express Check-ins

1.1.19 (15 Μαΐου 2019)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα

1.1.18 (19 Μαρτίου 2019)
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Διάφορες ενημερώσεις συμμόρφωσης

1.1.17 
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Υποστήριξη για τα νέα χαρακτηριστικά του Ημερολογίου FooEvents
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τοπικοποιήσεις
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα

1.1.15 (23 Αυγούστου 2018)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα αρχικής επιλογής
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα

1.1.14 (18 Ιουνίου 2018)
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τεκμηρίωση
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Καθαρισμός της επιλογής του πρόσθετου κατά τη διαγραφή
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα

1.1.12 21 Μαΐου 2018
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Ορολογία: σφάλμα νέου ιστότοπου
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα

1.1.8
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Ορολογικό σφάλμα

1.1.7
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Ενημέρωση ειδοποίησης

1.1.5
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Έλεγχοι πολλαπλών ημερών σε CSV
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα

1.1.4
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Υποστήριξη για επιλεγμένες ημέρες πολυήμερων εκδηλώσεων

1.0.4
- ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα ημερομηνίας λήξης ημερολογίου

1.0.3
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Σενάριο ειδοποίησης ενημέρωσης plugin

1.0.2
- ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ τεκμηρίωση

1.0.1
- Δημόσια κυκλοφορία