Θέματα

⌘K
  1. Θέματα
  2. Changelogs
  3. FooEvents Express Check-in

FooEvents Express Check-in

1.8.5 (4 Ιουνίου 2024)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εμφάνιση και αίσθηση των ρυθμίσεων συμβάντος προϊόντος.
ΕΠΙΛΥΣΗ: PHP: Προειδοποίηση PHP
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.5.3 και WooCommerce 8.9.1.

1.8.4 (18 Μαρτίου 2024)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Υποστήριξη ήχου για check-in.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Ανανεωμένη εμφάνιση και αίσθηση της σελίδας check-in.
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.4.3 και WooCommerce 8.6.1.

1.8.0 (23 Ιανουαρίου 2024)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Νέες μεταφράσεις plugin.
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα.
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.4.2 και WooCommerce 8.5.1.

1.7.7 (12 Δεκεμβρίου 2023)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.3.2 και WooCommerce 8.2.1

1.7.5 (5 Ιουνίου 2023)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.2.2 και WooCommerce 7.7.2

1.7.4 (17 Απριλίου 2023)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Κουμπί εκτύπωσης εισιτηρίου
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.2 και WooCommerce 7.6.0

1.7.3 (12 Οκτωβρίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Συμμετέχων όρος bug
ΕΠΙΛΥΣΗ: Προειδοποίηση check-in που δεν εμφανίζεται
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.0.2 και WooCommerce 7.0.0

1.7.1 (3 Οκτωβρίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα check-in πολλαπλών ημερών
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 6.0.2 και WooCommerce 6.9.4

1.7.0 (24 Μαΐου 2022)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Υποστήριξη για το πρόσθετο Follow-Up Emails
ΕΠΙΛΥΣΗ: Μήνυμα ενημέρωσης στη σελίδα του πρόσθετου παρόλο που τρέχει η τελευταία έκδοση
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.9.3 και WooCommerce 6.5.1

1.6.6 (23 Μαρτίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Βελτιστοποιήσεις υπηρεσιών ενημέρωσης
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.9.2 και WooCommerce 6.3.1

1.6.5 (15 Φεβρουαρίου 2022)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.9 και WooCommerce 6.2.0

1.6.2 (13 Δεκεμβρίου 2021)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Μόνο αν είναι επιλεγμένο ή διαδοχικό το είδος του συμβάντος.
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.8.2 και WooCommerce 5.9.0

1.6.1 (20 Σεπτεμβρίου 2021)
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.8.1 και WooCommerce 5.6.0

1.6.0 (7 Σεπτεμβρίου 2021)
ΕΠΙΛΥΣΗ: διάφορες ενημερώσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.8 και WooCommerce 5.6.0

1.5.7 (19 Μαΐου 2021)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Υποστήριξη για ενημερώσεις καταγραφής check-ins
ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.7.2 και WooCommerce 5.3.0

1.5.4 (13 Απριλίου 2021)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Παραλλαγή ειδικού χαρακτήρα
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε την wp_remote_post() αντί της CURL
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.7 και WooCommerce 5.1.0

1.5.2 (23 Μαρτίου 2021)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.7 και WooCommerce 5.1.0

1.4.8 (30 Σεπτεμβρίου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.5.1 και WooCommerce 4.5.2

1.4.7 (12 Αυγούστου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Λεπτομέρειες προβολής της σελίδας Plugins
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- ΔΟΚΙΜΑΣΜΈΝΟ ΣΕ: WordPress 5.5 και WooCommerce 4.3.2

1.4.6 (12 Μαρτίου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Cache script bug
- ΕΠΙΛΥΣΗ: PHP

1.4.5 (27 Φεβρουαρίου 2020)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Επιστροφή όλων των εισιτηρίων
- ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα αυτόματου check-in πολλαπλών εισιτηρίων
- ΕΠΙΛΥΣΗ: διορθώσεις άλλων μικρών σφαλμάτων

1.4.2 (13 Φεβρουαρίου 2020)
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Αναγνωριστικό παραγγελίας στην καταχώριση Express Check-ins
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα

1.4.0 (19 Νοεμβρίου 2019)
- ΝΕΟ: Υποστήριξη για τις νέες δυνατότητες αναφοράς (βλ. ανάρτηση στο ιστολόγιο)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα

1.3.11 (10 Σεπτεμβρίου 2019)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα check-in πολλαπλών ημερών

1.3.10 (6 Αυγούστου 2019)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα check-in πολλαπλών ημερών

1.3.9 (15 Μαΐου 2019)
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα

1.3.8 (19 Μαρτίου 2019)
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Διάφορες ενημερώσεις συμμόρφωσης

1.3.7 (18 Ιουνίου 2018)
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τεκμηρίωση
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Καθαρισμός της επιλογής του πρόσθετου κατά τη διαγραφή
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα
- Διορθώθηκε: Opera και Chrome

1.3.6
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Ορολογία: σφάλμα νέου ιστότοπου
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα άλλα μικρά σφάλματα

1.3.4
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Λειτουργία παράκαμψης ορολογίας

1.3.3
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Ενημέρωση ειδοποίησης

1.2.7
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Παραλλαγές στα δεδομένα εισιτηρίων
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Chrome
- ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα υποβολής χειροκίνητης αναζήτησης

1.2.3
- ΕΠΙΛΥΣΗ: σφάλμα αυτόματου check-in

1.2.2
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Ενημέρωση ειδοποίησης

1.2.1
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Ενημέρωση πολυήμερης υποστήριξης

1.2.0
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Επέκταση πολυήμερης εκδήλωσης έτοιμη

1.0.7
- ΕΠΙΛΥΣΗ: PHP στο front-end

1.0.6
- ΕΠΙΛΥΣΗ: PHP

1.0.5
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Πρόσθετοι ρόλοι χρηστών έχουν τώρα πρόσβαση
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Ειδοποίηση ενημέρωσης plugin
- ΕΠΙΛΥΣΗ: Διάφορα μικρά σφάλματα