Θέματα

⌘K
  1. Θέματα
  2. Εισιτήρια

Εισιτήρια

Όταν ένα η παραγγελία έχει ολοκληρωθεί και το η κατάσταση της παραγγελίας έχει ολοκληρωθεί, FooEvents θα παράγουν ένα εισιτήριο για κάθε συμμετέχοντα. Ανάλογα με τον τρόπο που έχουν εκδοθεί τα εισιτήριά σας διαμορφωμένο, το FooEvents είτε θα αποστολή ένα εισιτήριο HTML, Εισιτήριο PDF ως συνημμένο, ή και τα δύο στον αντίστοιχο συμμετέχοντα ή αγοραστή.

Για να δείτε τα εισιτήρια, πλοηγηθείτε στη διεύθυνση WordPress Περιοχή διαχείρισης > FooEvents > Εισιτήρια

Άρθρα