Θέματα

⌘K
  1. Θέματα
  2. Επισκόπηση του πρόσθετου

Επισκόπηση του πρόσθετου

Το FooEvents ενισχύει τα τυποποιημένα προϊόντα WooCommerce και προσθέτει δυνατότητες διοργάνωσης εκδηλώσεων και έκδοσης εισιτηρίων στον ιστότοπό σας μέσω της χρήσης πρόσθετων προγραμμάτων. Το FooEvents αποτελείται από ένα κύριο πρόσθετο (FooEvents for WooCommerce) και διάφορα άλλα πρόσθετα που προσθέτουν πρόσθετη λειτουργικότητα. Το FooEvents παρέχει επίσης εφαρμογές για iOS και Android Event Check-ins και διάφορα θέματα εισιτηρίων που αλλάζουν την εμφάνιση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισιτηρίων και των συνημμένων εισιτηρίων PDF.

Για μια πλήρη επισκόπηση των λειτουργιών που παρέχονται από το FooEvents, ανατρέξτε στην ενότητα Χαρακτηριστικά Περιήγηση τμήμα.

Άρθρα