Tematy

⌘K
  1. Tematy
  2. Przegląd wtyczek

Przegląd wtyczek

FooEvents rozszerza standardowe produkty WooCommerce i dodaje funkcje wydarzeń i sprzedaży biletów do witryny za pomocą wtyczek. FooEvents składa się z głównej wtyczki (FooEvents dla WooCommerce) i różnych innych wtyczek, które dodają dodatkowe funkcje. FooEvents zapewnia również aplikacje iOS i Android Event Check-ins oraz różne motywy biletów, które zmieniają wygląd wiadomości e-mail z biletami i załączników PDF do biletów.

Aby uzyskać pełny przegląd funkcji zapewnianych przez FooEvents, zapoznaj się z sekcją Features Tour sekcja.

Artykuły