linkedin

Často kladené otázky

⌘K
  1. /
  2. /
  3. Často kladené otázky...
  4. /
  5. Události
  6. /

Funguje FooEvents s bezplatným účtem Zoom?

Integrace FooEvents se službou Zoom vyžaduje placený účet Zoom abyste mohli účastníky automaticky předběžně registrovat na schůzky nebo webové semináře poté, co si na vašich webových stránkách zakoupí vstupenku na událost.

Pokud však máte pouze bezplatný účet Zoom, můžete i tak ručně exportovat informace o účastnících z FooEvents a importovat seznam CSV účastníků do aplikace Zoom aby tito účastníci mohli získat přístup na konkrétní schůzky nebo webové semináře.

Štítky ,