linkedin

Často kladené otázky

⌘K
  1. /
  2. /
  3. Často kladené otázky...
  4. /
  5. Události
  6. /

Proč se můj kalendář zobrazuje správně v aplikaci Elementor, ale na mém webu se rozbije?

Pokud jste přidali zkrácený kód kalendáře do popisu události "Krátký popis produktu", pak by tento kód mohl narušit jiný kalendář, pokud je přidáván prostřednictvím Elementoru. V takovém případě použijte zkrácený kód kalendáře v Elementoru (nikoli widget kalendáře) a přidejte ke zkrácenému kódu dvojitou závorku, například takto:

[[fooevents_calendar]]