linkedin

Często zadawane pytania

⌘K
  1. /
  2. /
  3. Często zadawane pytania...
  4. /
  5. Motywy biletów
  6. /

Jak dodać obsługę dziennych godzin rozpoczęcia i zakończenia do moich szablonów biletów?

Od wersji 1.5.5 z FooEvents Wielodniowy wtyczki, można wybrać różne godziny rozpoczęcia i zakończenia dla każdego dnia wydarzenie wielodniowe.

Obsługa tej funkcji została również dodana do wszystkich Motywy biletów FooEvents.

Proszę Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami aby zaktualizować istniejący szablon biletu. Jeśli korzystasz z niestandardowego szablonu biletu i nie jesteś w stanie zastąpić szablonu biletu zaktualizowaną wersją, dodaj poniższy fragment kodu do szablonu biletu, aby dodać obsługę czasu rozpoczęcia i zakończenia. [php]

<!-- MULTI-DAY DETAILS -->
										

			<strong><?php printf( __( '%1$s %2$d: ', 'woocommerce-events' ), $ticket['dayTerm'], $x ); ?></strong>
			<?php echo esc_attr( $date ); ?><br /> 
			.
				 ?) ? ' ' . $ticket['WooCommerceEventsSelectDatePeriod'][ $y ] : ''; ?&gt;.
			
			
				.	
		<br />										
		
Tagi , , , ,