Tematy

⌘K
  1. Tematy
  2. Dzienniki zmian

Dzienniki zmian

Poniższe dzienniki zmian są aktualizowane po każdym wydaniu. Zmiany obejmują nowe funkcje, poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i ulepszenia. Wtyczki FooEvents można pobrać za pośrednictwem strony Moje konto na stronie internetowej FooEvents.

Artykuły