linkedin

Często zadawane pytania

⌘K
  1. /
  2. /
  3. Często zadawane pytania...
  4. /
  5. Wydarzenia
  6. /

Czy FooEvents pozwala użytkownikom na przesyłanie własnych wydarzeń za pośrednictwem mojej strony?

FooEvents nie pozwala obecnie użytkownikom na tworzenie i przesyłanie informacji o wydarzeniach bezpośrednio za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Możesz przechwytywać informacje w interfejsie użytkownika za pomocą wtyczki formularza, a następnie ręcznie tworzyć wydarzenia w zapleczu, korzystając z tych informacji. Alternatywnie można rozważyć przyznanie użytkownikom ograniczonego dostępu do obszaru administracyjnego WordPress, aby mogli dodawać i edytować własne wydarzenia.

Tagi ,