Często zadawane pytania

⌘K
  1. Często zadawane pytania...
  2. Ogólne
  3. Jakie role użytkowników obsługuje FooEvents?

Jakie role użytkowników obsługuje FooEvents?

FooEvents w szerokim zakresie wykorzystuje wbudowane w WordPress funkcje ról i możliwości użytkowników, aby zapewnić lepszą prywatność. Domyślnie tylko użytkownicy z rolą "Administrator" będą mieli dostęp do wszystkich funkcji FooEvents. Jeśli wymagana jest dodatkowa rola użytkownika WordPress, aby mieć dostęp do określonych funkcji FooEvents, należy przypisać możliwości do tej roli za pomocą wtyczki WordPress innej firmy.

Zobacz Role, możliwości i uprawnienia użytkowników więcej informacji.

Tagi , , ,