Tematy

⌘K
  1. Tematy
  2. Wydarzenia
  3. Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami

FooEvents dodaje funkcjonalność wydarzeń do produktów WooCommerce. W związku z tym liczba biletów sprzedawanych na wydarzenie jest określana przy użyciu funkcji zarządzania zapasami produktów. Można ustawić określoną liczbę biletów na wydarzenie, określając liczbę zapasów. Każda pozycja magazynowa jest równa 1 biletowi.

Zarządzanie zapasami

  1. Przejdź do Produkty > Dodaj/Edytuj produkt w menu głównym
  2. Przejdź do Dane produktu i wybierzInwentaryzacja'
  3. Wybierz Zarządzanie zapasami opcja
  4. Ustaw ilość zapasów pole do ustawienia liczby biletów dostępnych na wydarzenie

Możesz sprzedawać nieograniczoną liczbę biletów, wyłączając opcję Zarządzanie zapasami opcja.

FooEvents obsługuje również korzystanie z WooCommerce odmiany i zarządzanie zapasami na poziomie zmienności. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku wydarzeń z różnymi rodzajami biletów, z których każdy ma ograniczone zapasy.