linkedin

Tematy

⌘K
  1. /
  2. /
  3. Tematy
  4. /
  5. Przegląd wtyczek
  6. /

FooEvents Wielodniowy

Odwiedź wtyczkę strona z informacjami o produkcie lub zakupić go jako część pakiet

Jest to niezbędna wtyczka, jeśli masz wydarzenie trwające dłużej niż jeden dzień! Korzystając z wtyczki FooEvents Multi-day, możesz sprzedawać bilety, które zapewnią uczestnikom dostęp do wydarzenia przez wiele dni kalendarzowych lub sekwencyjnych. Wyjątkowość tej funkcji polega na tym, że powtarzające się dni nie są ograniczone do tygodniowych, miesięcznych lub rocznych zdarzeń, ale raczej dają możliwość wyboru dokładnych dni, w których wydarzenie będzie się powtarzać, zapewniając szczegółową kontrolę.